DinRail voeding voor plc Crouzet

Geschakelde voeding, gestabiliseerd en kortsluitbeveiligd. De nieuwe voedingen zijn
gemakkelijk te integreren in de schakelborden en - panelen.
Met de potentiometer kan de uitgangsspanning worden ingesteld tussen 100 % en
120 % om een eventuele spanningsval te compenseren op de lijn.
De LED signaleert de aanwezigheid van de uitgangsspanning en knippert wanneer de
automatische beveiliging is ingeschakeld.
Uitgebreide ingangsspanningen.