Vekto
Contact met één van onze technische specialisten 036-7505372 verkoop@vekto.nl

Kabel berekening Zonnepanelen

Gepubliceerd op 9-12-202112366 keer bekeken

Zonnepaneel
Energiebron van uw installatie. Het vermogen wordt aangeduid in Wp (Watt piek) per m² (vierkante meter). Het vermogen varieert per type zonnepaneel. Gemiddeld genomen ligt het maximale (piek) vermogen per vierkante meter tussen de 140 en 165Wp.

Voorbeeld: Het totale vermogen van de zonnepanelen is Wp x m² = Wp totaal.
Als u niet weet hoeveel Wp uw zonnepanelen zijn dan kunt u het beste 165Wp aanhouden.

Omvormer
Zonnepanelen produceren DC (gelijkspanning). Om er voor te zorgen dat u de opgewekte energie kan gebruiken moet er een omvorming plaatsvinden naar AC (wisselspanning). De omvormers komen in 2 verschillende varianten:
1 fase: Voor woningen het meest verkomend. Bestaat uit 2 draden, een fase (bruin) en een nul (blauw).
3 fase: Komt ook voor bij woning maar vooral bij bedrijven. Bestaat uit 4 draden, fase 1 (bruin), fase 2 (zwart), fase 3 (grijs) en een nul (blauw).

Subsidie (bruto-productiemeter)
Als u in aanmerking bent gekomen voor SDE (subsidie duurzaam energie) dan bent u verplicht om een bruto-productiemeter te plaatsen in u meterkast. Dit is een kWh (kiloWatt uur) meter die de opgewekte energie registreert. De kWh meter wordt door uw netbeheerder geplaatst maar u moet zelf voor een meterbord zorgen. Een meterbord is een kunststof montageplaat waar de bruto-productiemeter op wordt gemonteerd. Er zijn een aantal voorwaarden over de plaatsing van de meterbord.

  • Het meterbord moet op gelijke hoogte gemonteerd worden als de kWh meter links of rechts met een maximale afstand van 150cm.
  • Vanaf de vloer gemeten moet de montagehoogte minimaal 130cm zijn en maximaal 150cm.
  • Het meterbord moet 230mm breed zijn en moet voldoen aan norm NEN1010 rubriek 712 geschikt voor AC/DC.
  • Bedradingen moet minimaal 4mm² zijn.

kWh meter
Om het overtollige opgewekte vermogen te kunnen verrekenen moet uw kWh meter het terugkerende vermogen kunnen registreren. De nieuwe digitale kWh meters hebben 4 tellers:
Als u geen dag en nacht registratie heeft, gebruikte u alleen teller T2 en T4.
T1 : dag teller, verbruik van netbeheerder
T2 : nacht teller of enkel tarief, verbruik van netbeheerder
T3 : dag teller, opgewekte energie van zonnepanelen.
T4 : nacht teller of enkel tarief, opgewekte energie van zonnepanelen.
Neem contact op met uw netbeheerder indien u deze kWh meter niet heeft.

Hoofdzekeringkast
Onder uw kWh meter is er een hoofdzekeringkast aanwezig. Voor woningen na een bepaald bouwjaar is deze zelf te bedienen en de afzekerwaarde is dan afleesbaar. De waarde begint met C en dan het aantal ampères. C25 is 25A of C35 is 35A. Indien u de waarde niet kan aflezen, neem dan contact op met uw netbeheerder.
Ook van belang is het aantal fases aanwezig in de installatie.
1 fase: 1 zekering
3 fase: 3 zekeringen

Waarom is deze informatie belangrijk?

U mag maximaal de afzekerwaarde gedeeld door 1.6 terugleveren aan het netbeheerder. Voorbeeld:
U installatie heeft 1 fase en is afgezekerd op 35A.
Formule: 35 / 1.6 = 21.88A
U kunt de uitkomstwaarde afronden naar de meest dicht bijzijnde primaire waarde.
Primaire waardes: 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

21.88 ligt dichterbij 25A dan 16A, dus de maximale ampère die u mag terug leveren is 25A.

Als u wilt weten hoeveel Wp dit is dan kunt u de formule:
Wp = afzekerwaarde x spanning 1 fase
dus
25A x 230Vac = 5750Wp
Als u installatie 3 fases heeft dan kunt u de volgende formule toepassen:
Wp = afzekerwaarde van 1 fase x spanning 3 fase x √3 x cos fi
25A x 400Vac x 1.732 x 1 = 17320 Wp

Wij hebben hier een tabel gemaakt

HoofdaansluitingMaximale vermogen installatie (zonnepanelen) WpTotale vermogen installatie W
1 fase 25A 3.680   5.750  
1 fase 35A 5.750   8.050  
1 fase 40A 6.900   9.200  
3 fase 25A 11.040   17.250  
3 fase 35A 17.250   24.150  
3 fase 40A 20.700   27.600  
3 fase 50A 24.150   34.500  
3 fase 63A 27.600   43.470  
3 fase 80A 34.500   55.200  Groepenkast aansluiten
Als u alle punten zoals hierboven beschreven goed heeft doorgenomen dan kunt u beginnen met het aansluiten van de omvormer op de groepenkast.
Checklist:

  • Totale vermogen van alle zonnepanelen bij elkaar opgeteld in Wp
  • Totale vermogen van alle zonnepanelen bij elkaar opgeteld in Ampère
  • Is de omvormer 1 fase of 3 fase
  • Wat is de afzekerwaarde van uw installatie in A
  • Aantal fases van de installatie, 1 fase of 3 fase
  • Met of zonder brutoproductie meter